• premija za dugoročno osiguranje dospeva svake godine na....