• nezgoda nastala usled (zbog, kao posledica) vlasništva ili upravljanja motornim vozilom