• nabavna vrednost; the original acquisition value - prvobitna nabavna vrednost